Gobierno Vasco

Programaciones - Temporalizaciones

.- Programaciones con objetivos y criterios de evaluación (pdf 2,5 Mb)

 

.- Temporalizaciones por Grados, Módulos y Ámbitos

 ÁMBITOS
GRADOS
MÓDULOS
SOCIAL I I     3. 4.
I I I 1. 2. 3. 4.
CIENTIFICO-TECNOLOGICO I I     3. 4.
I I I 1. 2. 3. 4.

 COMUNICACIÓN

EUSKERA
I I
 
 
3. 4.
I I I
LENGUA CASTELLANA e INGLÉS
I I (solo leng. castellana)
 
 
I I I
FRANCÉS
I I I

 

© cebadvitoria
Teléfono: 945252789 | Fax: 945128242 | 010313aa@hezkuntza.net